BẢNG GIÁ SOURCEVIETNAM.COM

GÓI CƠ BẢN

9,900,000đ

Minisite chuyên nghiệp
Quản lý sản phẩm 40 sản phẩm
Chuyển đổi ngôn ngữ 15 ngôn ngữ
Chuyển đổi tiền tệ Tất cả
Thiết kế Minisite Miễn phí đào tạo
Đào tạo Miễn phí
Quản lý gian hàng
SEO
Xếp hạng sao 1 sao
Nhắn tin (Tự động dịch)
Chăm sóc khách hàng Miễn phí
Đăng Blogs
Đồng bộ sản phẩm từ sàn Alibaba.com
Quảng cáo Google
Google Analytics
Tài khoản phụ
Tần suất tư vấn 1:1
Tư vấn quảng cáo Google
Tính năng Thanh toán và vận chuyển (Ready To Ship)
Banner trang chủ trên trang chính của SV
VES

GÓI TIÊU CHUẨN

19,900,000đ

Minisite chuyên nghiệp
Quản lý sản phẩm 100 sản phẩm
Chuyển đổi ngôn ngữ 15 ngôn ngữ
Chuyển đổi tiền tệ Tất cả
Thiết kế Minisite Thiết kế miễn phí
Đào tạo Miễn phí
Quản lý gian hàng
SEO
Xếp hạng sao 3 sao
Nhắn tin (Tự động dịch)
Chăm sóc khách hàng Miễn phí
Đăng Blogs 30 bài
Đồng bộ sản phẩm từ sàn Alibaba.com
Quảng cáo Google
Google Analytics
Tài khoản phụ 2 tài khoản phụ
Tần suất tư vấn 1:1 Mỗi lần 1 quý
Tư vấn quảng cáo Google
Tính năng Thanh toán và vận chuyển (Ready To Ship)
Banner trang chủ trên trang chính của SV
VES

GÓI NÂNG CAO

39,900,000đ

Minisite chuyên nghiệp
Quản lý sản phẩm Không giới hạn
Chuyển đổi ngôn ngữ 15 ngôn ngữ
Chuyển đổi tiền tệ Tất cả
Thiết kế Minisite - Thiết kế Minisite chuyên nghiệp (được yêu cầu chỉnh 1 lần)
- Đăng miễn phí 30 sản phẩm
Đào tạo Miễn phí
Quản lý gian hàng
SEO
Xếp hạng sao 4 sao
Nhắn tin (Tự động dịch)
Chăm sóc khách hàng Miễn phí
Đăng Blogs 100 bài
Đồng bộ sản phẩm từ sàn Alibaba.com
Quảng cáo Google Ngân sách quảng cáo Google: 15.000.000 VND
Google Analytics
Tài khoản phụ 5 tài khoản phụ
Tần suất tư vấn 1:1 2 tháng 1 lần
Tư vấn quảng cáo Google Mỗi quý một lần
Tính năng Thanh toán và vận chuyển (Ready To Ship)
Banner trang chủ trên trang chính của SV 1 lần (1 tuần)
VES Miễn phí 1 tháng

79,900,000đ

Minisite chuyên nghiệp
Quản lý sản phẩm Không giới hạn
Chuyển đổi ngôn ngữ 15 ngôn ngữ
Chuyển đổi tiền tệ Tất cả
Thiết kế Minisite - Thiết kế Minisite chuyên nghiệp (được yêu cầu chỉnh 2 lần)
- Đăng miễn phí 100 sản phẩm
Đào tạo Miễn phí
Quản lý gian hàng
SEO
Xếp hạng sao 5 sao
Nhắn tin (Tự động dịch)
Chăm sóc khách hàng Miễn phí
Đăng Blogs Không giới hạn
Đồng bộ sản phẩm từ sàn Alibaba.com
Quảng cáo Google Ngân sách quảng cáo Google: 40.000.000 VND
Google Analytics
Tài khoản phụ 15 tài khoản phụ
Tần suất tư vấn 1:1 Mỗi tháng 1 lần
Tư vấn quảng cáo Google 2 tháng 1 lần
Tính năng Thanh toán và vận chuyển (Ready To Ship)
Banner trang chủ trên trang chính của SV 3 lần (mỗi lần 2 tuần)
VES Miễn phí 3 tháng

Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT.