Blog » Khoa Học

Xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng mạnh, nhiều doanh nghiệp nắm bắt nhanh xu thế “xuất khẩu số”

Trong tháng 01/2024, xuất khẩu Việt Nam bứt phá với 7 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 […]

10/04/2024

Những lưu ý đối với khi doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài 

Công nghệ phát triển khiến quá trình xuất khẩu hàng hóa ngày càng trở nên dễ dàng hơn đối với […]

26/09/2023

Hàng tồn kho của Mỹ đang giảm mạnh, mở ra cơ hội xuất khẩu cho Việt Nam

Tính đến tháng 8/2023, hàng tồn kho của Mỹ đã giảm mạnh xuống còn 10% và dự báo cuối năm […]

18/09/2023

Những vấn đề trong xuất khẩu trực tuyến với doanh nghiệp SMEs

Những vấn đề như mất hàng hóa, tranh chấp chính là những rủi ro mà doanh nghiệp Việt Nam cần […]

18/09/2023