Blog » Posts tagged "xuất khẩu"

Hàng tồn kho của Mỹ đang giảm mạnh, mở ra cơ hội xuất khẩu cho Việt Nam

Tính đến tháng 8/2023, hàng tồn kho của Mỹ đã giảm mạnh xuống còn 10% và dự báo cuối năm […]

18/09/2023

Những vấn đề trong xuất khẩu trực tuyến với doanh nghiệp SMEs

Những vấn đề như mất hàng hóa, tranh chấp chính là những rủi ro mà doanh nghiệp Việt Nam cần […]

18/09/2023